H-1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. - Telefon: (36-1) 322-1226 - Fax: (36-1) 342-1942


Megemlékezés a Bányászszakszervezet megalakulásának 100. évfordulójáról

A bányamunkások első országos konferenciáján (1903. december 26-27.) határoztak az országos szövetség alakításáról. A belügyminiszter azonban nem járult hozzá a bányamunkás szövetség megalakulásához, s amikor a bányászok tapasztalták ezt a hosszú éveken keresztül meglévő ellenállást úgy döntöttek, hogy lapot adnak ki, amely szakszervezeti feladatokat is ellát. 1913. szeptember 4-én jelent meg a Bányamunkás c. újság első száma. A BDSZ jelenleg is érvényben lévő alapszabálya e naptól deklarálja a Bányászszakszervezet létrejöttét. A szakmai szövetséggé történő alakulás 1918. január 28-án történt meg, ekkor fogadta el a belügyminiszter a Bányamunkások Országos Szövetségének az alapszabályát.

A százéves évfordulóról történő megemlékezés célja, hogy a BDSZ alapszervezetei, középszintjei és országos vezető testületei visszatekintsenek a történelmi múltra, felidézzék ennek a múltnak a legfontosabb állomásait és megemlékezzenek azokról, akik az adott közösségért, a bányász szakszervezeti mozgalomért a legtöbbet tették. A megemlékezés a bányász érdekvédelem, érdekképviselet egészének kiemelt eseménye, s nem korlátozódhat csak a központi ünnepségekre. Használjuk ki e lehetőséget arra, hogy ágazati-szakmai szakszervezetünket népszerűsítsük, vívmányainkat, azok megvédését, s folyamatos, napi érdekérvényesítő harcainkat tudatosítsuk, s a közvéleményt tájékoztassuk arról, hogy a szakszervezetünk eredményesen működik.
Az alábbiakban azokat a javaslatokat, terveket soroljuk fel, melyeket a BDSZ Elnöksége - a 100 éves megemlékezések eseményeinek koordinálására létrehozott Centenáriumi Munkabizottság előterjesztésében - megtárgyalt, elfogadott, s döntésre az Országos Tanács ülése elé terjesztett.

1. Központi megemlékezés
2013. szeptember 4-én a Vasas Szakszervezeti Szövetség székházban került megrendezésre a BDSZ Centenáriumi Emlékülése. Az országos rendezvényre (a terem befogadóképessége miatt) körülbelül ötszáz főt lehetett meghívni.
A résztvevők köre:
a) azoknak a nemzetközi szervezeteknek a képviselői, melyekkel szoros kapcsolat épült ki az utóbbi évtizedekben. (franciák, csehek, bolgárok, németek, osztrákok, lengyelek)
b) a hazai bányász és könnyűipari érdekegyeztetésben érintett szervezetek képviselői.
c) a kormány érintett tagjai.
d) az MSZOSZ vezetői
e) az Ipari Szakszervezeti Szövetségben résztvevő ágazatok képviselői.
f) A BDSZ országos testületeinek tagjai, valamint a nem OT tag alapszervezeti elnökök/titkárok.
g) A létszámarányosan megállapított keretszámoknak megfelelő tisztségviselők.
h) Egyéb meghívottak.
Az Emlékülés programjáról külön forgatókönyv készült!
A BDSZ e-mail címet hozott létre (100ev@banyasz.hu), abból a célból, hogy bárki eljuttathatta ötleteit, javaslatait, észrevételeit a megemlékezések színesebbé, jobbá tétele érdekében.

2. Kiadványok
A Centenáriumi Munkabizottság albizottságaként működő Kiadványszerkesztő Bizottság az alábbi könyvek kiadását javasolta, a centenáriumi megemlékezések keretében:

Hámori István Péter: A politika bányásza (Közéleti közelképek Schalkhammer Antalról)
A könyv a BDSZ egykori, karizmatikus vezetőjének politikusi életútját mutatja be, a vele készített interjúkon, az általa írt újságcikkeken, illetve a barátaival, munkatársaival, és politikustársaival történő visszaemlékező beszélgetéseken keresztül.

Hámori István Péter: Földalatti seregszemle (Német bányászversek németül és magyarul)
A verseskötet német bányászköltők verseit tartalmazza, különös tekintettel a német bányászok érdekharcaira, a bányászélet megpróbáltatásaira, mintegy száz évet felölelve. (Az eredeti verseskötetet a német bányászszakszervezet adta ki, 1961-ben)

Gergely Ernő: A Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének története
Az 1983-ban megjelent, a BDSZ történetét 1960-ig feldolgozó, könyv reprint kiadása.
A kiadást az indokolja, hogy ebből a könyvből már csak néhány példány lelhető fel, viszont az a cél, hogy az elmúlt 100 év teljes feldolgozása rendelkezésre álljon.

A bányászszakszervezet történetének második ötven éve
A Könyvszerkesztő Bizottság három tagja (Bónis János, Hámori István Péter, dr. Korompay Péter) munkálkodott azon, hogy a Gergely Ernő-féle könyv szerkezeti felépítésének, stílusának megfelelően, hasonló formátumban, elkészüljön a BDSZ történetének napjainkig tartó feldolgozása. (A könyv bemutatása a szeptember 4-ei Emlékülésen történt meg)

Egy, az Emlékülésről készülő könyv terve felmerült, de kiadásáról nincs döntés.

3. Egyéb javaslatok
A BDSZ székház auláját az Emlékezés Csarnokává alakítottuk át. Ehhez a már ott lévő tárlókban megtalálható kiadványok, röplapok, könyvek szolgáltatták az alapot, de egyéb eszközöket is igénybe vettünk (tablók, posztamensek, fotókiállítás) a BDSZ elmúlt száz évét megjelenítéséhez.

A már hagyományos BDSZ-es korsókhoz hasonlóan százéves emlékkorsó is készült, amelyet minden vendégeknek, kitüntetetteknek ajándékba adtunk
Emlékérem, emléklap készült.

Kiállítást lehet rendezni a dorogi Gáspár Sándor festőművész bányászihletésű képeiből. Vonatkozik ez egyéb kiállítások anyagaira is. Ezek összeállításánál a szervezeteink lehetőségeire, meglévő anyagaira és kreativitására kell támaszkodni. Vándorkiállítás is készült a BDSZ történetét bemutató fotókból, plakátokból.

A helyi bányásznapokat, a bányász fúvószenekarok, mazsorett csoportok országos találkozóját és a bányász kórusok és hagyományőrző körök találkozóját a 100 éves jubileum szellemében rendezték meg a helyi szervezeteink.

Kértük a Magyarországi Bányásztelepülés Országos Szövetségét és az Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetséget, hogy rendezvényeikben jelenítsék meg a Bányászszakszervezet 100 éves történetét.

Budapest, 2013. szeptember 10.