Kari Tanács ülés
2015-03-31

2015. március 31-én a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari tanácsa - melynek tagja a BDSZ képviselője is - az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1.Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
2.Beszámoló a Kar 2014.évi gazdálkodásáról,eredményeiről
3.A  2015. évi kari költségvetési terve
4.Tájékoztató a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola munkájáról
5.Intézetigazgatói beszámolók (Dr. Faiti József, Dr. Turai Endre)
6.A duális képzés megvalósítása a Műszaki Földtudományi Karon

Gyászhír
Gyászhír
2015-03-27

Váratlanul elhunyt Rákos József kollégánk temetése 2015. április 4-én (szombat) 11.00 órakor lesz a salgótarjáni régi temetőben (3100 Salgótarján, Arany János út után - bejárat a március 15. út végén).
Rákos József a Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság elnöke, a BDSZ Országos Tanács és Elnöksége tagja volt.

Ankét az MTA-n
2015-03-26

Az MTA Környezettudományi Elnök Bizottság "Energetika és Környezet" Albizottsága, az MTA X. osztály (Földtudományok Osztálya) és az MTA VI. Műszaki Tudományok Osztálya Energetikai Tudományos Bizottsága 2015. március 26-án az MTA nagytermében rendezte meg "Nem konvencionális szénhidrogének magyarországi lehetőségek" című ankétját, melyen a BDSZ is képviseltette magát.

Az ankéton az alábbi előadások hangzottak el:
Pápay József az MTA r. tagja, MOL Nyrt.: Konvencionális és nem konvencionális szénhidrogén kitermelő eljárások és várható szerepük az energiaellátásban
Fancsik Tamás az MFGI igazgatója: Potenciál a hazai nem konvencionális szénhidrogén kutatásban és termelésben
Szakál Tamás a MOL Nyrt. kutatás - termelés igazgatója és Kiss Károly a MOL Nyrt. kutatási projekti vezetője: Hazai lehetőségek és jelenlegi, valamint várható eredmények és gyakorlati tapasztalatok a MOL Nyrt. érdekeltségű kutatási és termelési területeken
Szabó György független igazgató, Falcon-Oil & Gas Ltd. Kanada): Hazai lehetőségek és jelenlegi, valamint várható eredmények a Falcon társaság kutatási és termelési területein
Parragh Dénes, Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat és Papp Katalin Földművelésügyi Minisztérium vezetőtanácsosa: Környezetvédelem a nem konvencionális felhalmozódások földtani kutatása és termelési területén.

Az előadások a Magyar Tudomány című lapban fognak megjelenni.

ETUC energiaipari szakképzési szeminárium, Brüsszel
2015-03-26

Az Európai Szakszervezeti Szövetség ágazati szakképzési szemináriumot szervezett Brüsszelben, hogy megismertesse az európai szakképzés keretrendszerét és kiemelje a gyakorlati szakképzés fontosságát. A szemináriumon a résztvevők megvitatták és elemezték, milyen szerepe van az európai szociális partnereknek a szakképzés hatékonyságának javításában, az EU és a nemzeti jogszabályalkotás hogyan segíthetik a tanulószerződések növekedését, milyen kihívások vannak az energiaiparban a szakképzés minőségének javításában. A rendezvényen szakszervezetünket Éliás Erika a Mátrai Erőmű Zrt. Visonta Bánya munkatársa és Beőthy-Fehér Szabolcs tanácsos képviselték.

Radnóti-díj
2015-03-23

Idén tizenötödik alkalommal adták át a Radnóti Miklós költőről elnevezett antirasszista díjat. A kitüntetést a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) alapította. A kitüntetésről részletesen itt lehet olvasni.

Bér- és szociális megállapodások
2015-03-20

A aláírásra került az MVM Csoport 2015. évi csoportszintű  bér-  és szociális megállapodása. A béren kívüli juttatások kifizetése elkezdődött, így a Márkushegyi bányánál is kifizetik a "cafetéria" elemeket.
A Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ülésen az ágazati bér- és szociális megállapodás ezek után aláírásra került.
Ezzel a villamosenergia-iparban demonstrációs elvárásainkat, célkitűzéseinket teljes körűen sikerült megvalósítani, a meghirdetett tüntetés ezért elmarad.

Országos Magyar Bányászat Konferencia
2015-03-20

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) szakmai támogatásával Egerszalókon a Hotel Saliris Resortban rendezte meg  az "Országos Bányászati konferenciát" melyen 160 regisztrált - közte a BDSZ képviselője is - vett részt.
A kétnapos konferencián 18 szakmai előadás hangzott el. Egyes előadások a közeli napokban az OMBKE honlapján lesz olvasható.

Tisztújító közgyűlés
2015-03-18

A Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében tartotta a Magyarhoni Földtani Társulat 163. Tisztújító Közgyűlését, melyen a BDSZ is képviseltette magát..
Az Egyesület elnökének Dr. Baksa Csabát, főtitkárnak Csernyi Tibort választották.
Részletek a www.mft.hu honlapon olvasható

Ülést tartott a Könnyűipari Tagozat
2015-03-17

A Tagozat az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1.A BDSZ XXXIV. Kongresszusa programjának cselekvési terve, a Könnyűipari Tagozat feladatai.
2.A 2015. évben végrehajtott és várható bérmegállapodások a könnyűiparban.
3.Beszámoló az Európai Könnyűipari ÁPB-k munkájáról.
4.Beszámoló a Könnyűipari Tagozathoz tartozó két alapítvány tevékenységéről,  működéséről.

EVDSZ-BDSZ Sajtótájékoztató
EVDSZ-BDSZ Sajtótájékoztató
2015-03-17

Munkaügyi konfliktus alakult ki a villamosenergia-iparban. Ezért az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) képviselői sajtótájékoztatót tartottak, melyen sajtónyilatkozatot adtak ki.
dr. Szilágyi József EVDSZ Elnök, Téglás József EVDSZ Elnökhelyettes, Rabi Ferenc a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének (BDSZ) elnöke ismertette a konfliktushelyzet kialakulását és tájékoztatást adtak a tervezett érdekérvényesítő lépésekről.

BDSZ Nőbizottsági ülés
2015-03-12

Az ülésen a  Nőbizottság elfogadta  a 2015. évi munkatervét, valamint tájékoztató hangzott el a szakszervezetek életében létrejött változásokról,  a Magyar Szakszervezeti Szövetség megalakulásáról, a "NŐKÉPVISELET" szemszögéből.

A VKF Munkavállalói oldalának javaslata a korkedvezmény helyébe lépő új rendszerre (Foglalkoztatói Egészségvédelmi Ellátás programja)
2015-03-11

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény 2015. január 1-től hatályon kívül helyezte a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi XXX. törvény egyes paragrafusait.
Fentiek alapján megszűnt a korkedvezmény-biztosítási járulékfizetési kötelezettsége a munkáltatóknak a korkedvezményes munkakörök után, s ezzel együtt a továbbiakban már korkedvezményre jogosító időt sem lehet szerezni.

A legutóbbi minimálbér egyeztetése során a VKF Munkavállalói oldala feltételként határozta meg, hogy csak abban az esetben hajlandó a megállapodás aláírni, ha a kormány garantálja a korkedvezmény, a Munka Törvénykönyve és a Sztrájktörvény újratárgyalását.
Mindezek alapján a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elsőként javasolt és kezdeményezett konzultációt a korkedvezmény vonatkozásában a Magyar Szakszervezeti Szövetségben és a Munkavállalói oldalon. A BDSZ székházában elsőként lebonyolított konzultációkon már két országos szövetség (Liga, MASZSZ) elnökei, képviselői is részt vettek. A munkát a VSZ elnöke koordinálta, koordinálja.
A munkavállalói oldal későbbi konzultációin mind a hat konföderáció képviseltette magát és egy közös oldal álláspont kialakítására is sor került. Ennek lényege az volt, hogy a szakértők állítsanak össze egy olyan szakmai anyagot, amely a korábbi korkedvezményt, korengedményt és szakmai nyugdíjat  megfelelő módon ki tudja váltani és azt az érintett munkavállalók is el tudják fogadni. Ezen munkavállalói oldal szakmai programokba bekerültek a bányászok (földalatti és külszíni) és a textiliparban (szövő és fonónők) legfontosabb követelései is.
A végleges anyagokat a Munkavállalói oldal egyhangúlag hagyta jóvá, így küldte el a Munkaadói oldalnak és a Kormánynak. Az egyik anyag - A VKF Munkavállalói oldalának javaslata a korkedvezmény helyébe lépő új rendszerre - itt olvasható, a másik -  a Foglalkoztatói Bónusz Év Program - pedig itt olvasható.

Ülést tartott a BDSZ Elnöksége
2015-03-11

Kordás László és Pataky Péter tájékoztatót adott a MASZSZ I. Kongresszusáról.
Az Elnökség megismerhette az ágazati és társasági szintű bértárgyalások helyzetét, a megkötött bérmegállapodásokat, valamint a BDSZ új tagszervezési és szolgáltatási feladatait.
Az Elnökség az alapítványi elnökök beszámolója alapján áttekintette a BDSZ által alapított alapítványok helyzetét.

BDSZ Szervezetfejlesztési, Oktatási és Hagyományőrző Bizottság ülése
2015-03-11

A Bizottság megtárgyalta a munkaterve szerint elfogadott legfontosabb témaköröket, amely közül kiemelkedő az idén 110 éves Textilipari Tagozat. A jubileumi ünnepség előkészületei megkezdődtek. A testület kitért a bányász ünnepségekkel kapcsolatos teendőkre, a tagszervezés fontosságára és a BDSZ képzéseire is.

IGR "Jövő a határtérségben" projekt osztrák-magyar ifjúsági konferencia
2015-03-06

A BDSZ Ifjúsági Tagozatának képviselői részt vettek a projektzáró konferencián, amelyen a fiatalok életminőségének változásairól, társadalmi és kulturális beilleszkedésükről, az iskolák előkészítő szerepéről, a pályakezdők munkaerő-piacra gyakorolt hatásairól, a Magyarországon működő jelentős multinacionális cégek ifjúságpolitikájáról és az európai kihívásairól egyeztettünk az osztrák kollégákkal. Szakszervezetünket a rendezvényen Garai Dorina és Beőthy-Fehér Szabolcs kollégák képviselték.

Kari Tanács
2015-03-04

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanács - amelynek  állandó választott képviselője a BDSZ képviselője - 2015. március 4-én  tartotta ülését, amelyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. A 2014/2015-ös tanév II. félévének munkaterve
2. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
3. Javaslat Tanulmányi Emlékérem adományozására
4. "Doctor-Honoris Causa" kitüntető cím adományozása
5. Minősítő - Értékelő Bizottságok
6. Tájékoztató a szakirány-választás eredményeiről
7. Tájékoztató a 2015. évi költségvetési irányelveiről
8. Tájékoztató a 2014/2015. év  I félévi tanulmányi eredményeiről
9. Kari minőségbiztosítás
10. A 2014/205 -es tanév II. félév tanulmányútjainak támogatása
11. Egyebek

EU BÁPB ülés
2015-03-02

Az EU BÁPB 2015. március 2-án tartotta a munkavédelmi oktatás és kockázat megelőzés kérdéseivel foglalkozó tematikus munkabizottsági ülését.
Az ülés keretében elhangzott az Eurofound tájékoztatója a BÁPB-ben működő szociális partnerek soron következő reprezentativitási vizsgálatáról, valamint a Foglakoztatási és Szociális Főigazgatóság képviselőjének helyzetjelentése az EU munkavédelmi irányelveinek folyamatban lévő értékeléséről.
A tájékoztatók után az európai szociális partnerek képviselőinek előadásai hangzottak el, amelyekben a bányaipar különböző területein tapasztalható jó gyakorlatokat szemléltető esettanulmányokat mutattak be.
Így Remko Houba, az Utrechti Egyetem Kockázatelemzési Tudományok Intézetének munkatársa a NEPSI jó gyakorlat útmutató hatékonyságáról beszélt, az UEPG az adalékanyag iparból, a Euromines a fém- és ásványbányászat területéről  mutatott be jó gyakorlat példákat. A spanyol szakszervezetek szakszervezeti szempontból értékelték a spanyol bányaipar munkavédelmi gyakorlatát.
Végül Manfred Steinhage az APEP képviselője a munkahelyi expozíciós NO, NO2 and CO határértékekkel kapcsolatos több évtizedes vita legújabb fejleményeiről,  Vicente Gutierrez az Iberpotash képviselője pedig az Európai Innovációs Partnerségről tartott tájékoztatót.

Az előadások az alábbi linkeken elérhetőek:
.Mining and environmental safety from a trade union perspective - Victor Fernandez, FITAG UGT and Jose Luis Villares CC.OO Industria -
ES
.Representativeness study SD Extractive Industries - Peter Kerckhofs, EUROFOUND -
EN
.Evaluation of OSH Directives - Charlotte Grevfors-Ernoult, DG EMPL, Unit B3 -
EN
.Safety Culture - Focus on safe behaviour - Cecilia Andersson, SveMin, and Kristin Aberg and Peter Frövén, IF Metall -
EN
.Behaviour based safety - Vicebte Gutierrez, CONFEDEM -
EN
.Good practices of safety in the Polish copper industry - Rafal Skop, KGHM -
EN
.UEPG H&S Best Practices - Miette Dechelle, UEPG -
EN
.Report OELs CO, NO, NO2 - Manfred Steinhage, VKS -
EN
.European Innovation Partnership - proposed joint activities - Vicente Gutierrez -
EN
EU BÁPB ülés
2015-03-02

Az EU BÁPB 2015. március 2-án tartotta a munkavédelmi oktatás és kockázat megelőzés kérdéseivel foglalkozó tematikus munkabizottsági ülését.
Az ülés keretében elhangzott az Eurofound tájékoztatója a BÁPB-ben működő szociális partnerek soron következő reprezentativitási vizsgálatáról, valamint a Foglakoztatási és Szociális Főigazgatóság képviselőjének helyzetjelentése az EU munkavédelmi irányelveinek folyamatban lévő értékeléséről.
A tájékoztatók után az európai szociális partnerek képviselőinek előadásai hangzottak el, amelyekben a bányaipar különböző területein tapasztalható jó gyakorlatokat szemléltető esettanulmányokat mutattak be.
Így Remko Houba, az Utrechti Egyetem Kockázatelemzési Tudományok Intézetének munkatársa a NEPSI jó gyakorlat útmutató hatékonyságáról beszélt, az UEPG az adalékanyag iparból, a Euromines a fém- és ásványbányászat területéről  mutatott be jó gyakorlat példákat. A spanyol szakszervezetek szakszervezeti szempontból értékelték a spanyol bányaipar munkavédelmi gyakorlatát.
Végül Manfred Steinhage az APEP képviselője a munkahelyi expozíciós NO, NO2 and CO határértékekkel kapcsolatos több évtizedes vita legújabb fejleményeiről,  Vicente Gutierrez az Iberpotash képviselője pedig az Európai Innovációs Partnerségről tartott tájékoztatót.

Régebbi események

H-1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. - Telefon: (36-1) 322-1226 - Fax: (36-1) 342-1942