VII. Bányásztalálkozó Komlón
2015-05-30

Hetedik alkalommal került megrendezésre a Komlói Bányásztalálkozó a Kossuth
Bányaüzem, Altáró emlékhelynél és a Városháza téren. A környék bányászatáról, a
hagyományőrzés fontosságáról és a térség jövőbeli kilátásairól beszédet mondott
Polics József polgármester, Nagy Emil nyugdíjas bányamérnök, Vass Dénes nyugdíjas
bányamérnök és Beőthy-Fehér Szabolcs a BDSZ tanácsosa. A rendezvény Kőszegi Ernő
a BDSZ Komlói Nyugdíjas Szervezetének elnökének gondolataival zárult.

Bányász-Kohász-Erdész találkozó
2015-05-30

Egerben került megrendezésre (május 29-31. között) a hagyományos Bányász-Kohász-
Erdész találkozó, melynek keretében 2015. május 30-n a Hotel Eger Park nagytermében
rendezték meg az OMBKE 105. Küldöttgyűlését. A Küldöttgyűlés elnökségében foglalt helyet
Rabi Ferenc a BDSZ elnöke, aki köszöntötte a résztvevőket.

Műhelybeszélgetés
2015-05-29

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát az Országgyűlés 2013-ban fogadta el azzal,
hogy a teljesítésről 2 évenkénti jelentést kell írni.
A Nemzeti Fenntartható Tanács 2015. május 29-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
dísztermében tartotta a műhelybeszélgetést melyre a BDSZ is meghívás kapott.
A műhelybeszélgetést azért hívták össze, hogy a jelentés készítése előtt a szakemberek
véleményét is kikérjék. A végeleges jelentés tervezetét a résztvevők az ígéret szerint majd
megkapják.
A keretstratégia  a http://nfft.hu/nemzeti-fenntarthato-fejlodesi-keretstrategia-ról tölthető le.


Országos nyugdíjas titkári értekezlet
2015-05-29

A BDSZ 2015. május 27-28-29-én Balatongyörökön tartotta nyugdíjas titkárainak éves
értekezletét.
Az értekezleten tájékoztató hangzott el a BDSZ Nyugdíjas Választmány következő négy évre
szóló programjáról és a soron következő feladatokról.
Sor került a nyugdíjas szervezetek életével, működésével kapcsolatban felmerülő kérdések
megvitatására, különös tekintettel a "Civil" törvény és az új Ptk. változásaira.
A résztvevők megismerhették a Magyar Szakszervezeti Szövetség jövőbeni feladatait, prog-
ramját, a rétegszervezetek helyét (Nyugdíjas Tagozat, Ifjúsági Tagozat, Női Tagozat), szerepét
a megalakult új szövetség munkájában.
Ismertetésre került a MaSZSZ Nyugdíjas Tagozat elfogadott programja és idősügyi politikája,
továbbá a tagozat nemzetközi nyugdíjas szervezetekkel való együttműködés, kiemelten a FERPA-val.
A titkárok az alábbi előadásokat hallgathatták még meg:
-A nyugdíjrendszer aktuális kérdései.
-Változások -megszorítások- a szociális ellátórendszerben, a központi, járási és
  önkormányzati területeken (hozzájutás, korlátok és eljárások).
  Milyen változások várhatóak a működési feltételrendszerben?
-Tájékoztató a BDSZ aktuális érdekvédelmi, szervezetpolitikai és nemzetközi munkájáról,
  különös tekintettel a megalakult Magyar Szakszervezeti Szövetséggel való közös munka-
  végzésre is.
  A korkedvezményben elindított közös munka aktuális helyzetének ismertetése.
- A nyugdíjas területi szervezetek rövid beszámolója működésükről és jövőbeni terveikről.
  A tagszervezés kiemelt szerepe a létszám megtartása és növelése érdekében.
  Miként lehet vonzóbbá tenni a szakszervezeti életet?

Kari Tanács
2015-05-27

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa - melynek tagja a BDSZ
képviselője is - 2015. május 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1.Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről.
2.Intézetigazgatói pályázatok véleményezése
3.Oktatói - kutatói pályázatok véleményezése
4.A Miskolci Egyetem "Természeti Erőforrás-kutatás és hasznosítási Szakkollégium"
képzési terve

Szakmai-tudományos konferencia
2015-05-27

Az MTA X. Földtudományok Osztály, Bányászati Tudományos Bizottság a Miskolci Területi Akadémiai Bizottság székházában 2015. május 27-én tartott szakmai - tudományos konferenciát, melyen a meghívásra a BDSZ is képviseltette magát.

Szakmai előadás :
A szén anyagába való hasznosítása (szénelgázosítás, metanol előállítása)
Előadó : Dr. Kalmár István ügyvezető igazgató (CALAMITES Kft)

Felkért hozzászólok :
A nagy hozzáadott értékű termékek előállításának kísérleti vizsgálata a borsodi szénből
Előadó: Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

Borsodi szenekkel végzett szénelgázosítási kísérletek tapasztalatai
Előadó : Prof.Dr Palotás Árpás intézetigazgató

Egyeztetés a Knaus Tabbert-nél
2015-05-20

Egyeztetésre került sor a Knaus Tabbert Kft. ügyvezetője igazgatója, Botka József úr és a
BDSZ elnöke között  a cég jövőbeni lehetőségeiről, a foglalkoztatás bővítéséről, a kollektív
jogok érvényesítéséről, a munkaügyi kapcsolatokról és a múlt évben megkötött hároméves
bérmegállapodásról.

Szakmai konferencia
2015-05-20

A  Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI), a SIEMENS és az E-On 2015. május 20-án rendezte meg a SIEMENS nagytanácstermében,  mintegy 80 regisztrált résztvevő  jelenlétében az "Energiahatékonyságot Magyarországnak! Új források, új szabályozások, új lehetőségek" c. szakmai konferenciáját beruházóknak és döntéshozóknak, melyen meghívásra a BDSZ is képviseltette magát.

Az előadások várhatóan a  MEHI honlapján jelennek meg. A témával kapcsolatos információk az alábbi linkeken elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Aktív titkári értekezlet
2015-05-16

Május 14-16. között került sor a BDSZ aktív titkárainak szokásos éves értekezletére
Balatongyörökön. Előadások hangzottak el "A magyar gazdaság, társadalom helyzete,
jövőbeni kilátásai, lehetőségei", "Energiapolitikai trendek", "A BDSZ alapszervezeteinek
gazdasági működésével kapcsolatban felmerülő kérdések megvitatása, különös tekintettel
a 'Civil' törvény és az új Ptk. változásaira.", "A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ)
megalakulásáról, a szövetség előtt álló feladatokról" címmel.
A résztvevők megbeszélték a BDSZ XXXIV. Kongresszusa programjából adódó aktuális
feladatokat, a Könnyűipari Tagozat helyzetét, a tagszervezetés tapasztalatait és feladatait.
A program keretében felelevenítették, "amit az alapszervezeti munkáról tudni kell".

Befejezésül az alapszervezeti feladatok, problémák megbeszélésére, véleménycserére
került sor.

GTTSZ konferencia és közgyűlés
2015-05-14

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) - amellyel a BDSZ-nek együtt működési szerződése van, így mind a konferencián, mind a közgyűlésen képviseltette magát  - 2015. május 14-én tartotta a "Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban" című előadás- és vitasorozat száztizedik konferenciáját, melyen Kroó Norbert az MTA r. tagja tartott előadást "Tudomány és innováció a változó világunkban (mit tehet a GTTSZ?)" címmel.
Ezt követően került sor a közgyűlésre, melyen a törvényben előírt beszámolási kötelezettségeket egyhangúlag fogadták el.

Munkavédelem a jövőért!
2015-05-13

Zsúfolásig megtelt (157 regisztrált résztvevő) a Hotel Gellért Tea szalonja a "Munkavédelemért a jövőben" konferencián, amelyen meghívásra a BDSZ Munkavédelmi Bizottsága által képviseltette magát.
A konferencián hat előadás hangzott el, melyek várhatóan a
www.tamop248.hu honlapon lesznek olvashatók.

Európai Ifjúsági Konferencia
Európai Ifjúsági Konferencia
2015-05-13
Dubrovnikban került megrendezésre az Európai Szakszervezeti Szövetség és hat európai ágazati szakszervezeti szövetség szervezésében - köztük az IndustriAll Európa szervezete - az "Európai ifjúsági konferencia" rendezvénye, amelynek elsődleges célja, hogy a döntéshozók és a szervezetek mutassanak elkötelezettséget a fiatalok foglalkoztatási arányának növelése érdekében Európában. A szervezetek vezetői közös levet írtak a témával kapcsolatban Jean-Claude Junckernek az Európai Bizottság elnökének és Marianne Thyssennek az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztosának.
Az európai ifjúsági szakszervezeti képviselők a konferencián megvitatták a válság hatásait, a fiatal munkavállalók előtt álló kihívásokat, milyen eszközökkel lehet megkönnyíteni a fiatalok foglalkoztatásának elősegítését. A konferencián szinte valamennyi európai országból jelen voltak ifjúsági szakszervezeti vezetők, képviselők, a BDSZ-t Beőthy-Fehér Szabolcs kollégánk képviselte.

Munkavédelem aktuális kérdései konferencia
2015-05-12

A  Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség (MUFOSZ) meghívására a BDSZ Munkavédelmi Bizottsága részt vett a TÁMOP-2-4.8-12/1-2012 számú "A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése" című projekt "Azbesztmentes Jövőnkért! A Munkavédelem Jövőnkért" konferencián, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi Épület  Dísztermében tartottak.
Részletek a
www.tamop248.hu honlapon olvashatók.

Kari Tanács
2015-05-05

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa - aminek tagja a BDSZ képviselője is - 2015. május 5-én ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

Tájékoztató az elmúlt Kari Tanács óta történt eseményekről.
A Kar 2014. évi költségvetése, amit a Szenátus elfogadott.
A Kar 2015. évi költségvetési terve.
A 20115. évi OTDK-ról beszámoló.
Az Ásványtani - Földtani Intézet igazgatójának beszámolója.
A 2015. évi kitüntetések.
Intézet tanszékvezető megbízás.
A 2015. évi jubileumi oklevelek.
A táróvizsga bizottságok névsora és a záróvizsgák időpontja.
A 2015. évi meghívott előadók névsora.
A Kari SzMSz módosítása.
Együttműködési megállapodás (Mád Község és Katowice)
Tanterv módosítás a Környezetgazdálkodási Intézetben.
A 2015/2016. évi felvételi eredmények.
Egyebek.

Május 1.
2015-05-04

Köszönjük a május 1-jei munkás ünnepen történt részvételeteket, gratulálva a vidéki rendezvények szervezőinek, részt vevőinek is.
Csanádi József kollégánk által készített fotókat a következő linken nézhetitek meg.

Több kép...

Régebbi események

H-1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. - Telefon: (36-1) 322-1226 - Fax: (36-1) 342-1942