Diplomaátadás a Miskolci Egyetemen
2015-06-26

2015. június 26-án  a Miskolci Egyetem Ünnepi Szenátusi ülésén - melyen a BDSZ meghívás alapján képviseltette magát - került sor a Műszaki  Földtudományi Kar -, és a Gazdaságtudományi Kar végzős hallgatóinak diploma átadására.
A Brahms Akadémiai Ünnepi Nyitányára vonult be az egyetem rektora , a hét kar dékánja és a két leendő tiszteletbeli doktor.

Prof Dr Torma András rektor megnyitója után a két kar dékánjának ( Prof. Dr Szűcs Péter és Prof Dr Veresné Dr Somosi Mariann ) előterjesztése után
- a  Műszaki Földtudományi Karon mesterképzés keretében 52 fő-,alapképzés keretében 52 fő-,  és olajmérnöki szakirányú továbbképzés keretében 1 fő vehetett át oklevelet,
- a Gazdaságtudományi Karon az egyetemi okleveles közgazdász diplomát 48 fő, az Alap közgazdász oklevelet 45 fő, a szakközgazdász oklevelet 12 fő, a Felsőoktatási képzésben közgazdász asszisztens oklevelet 5 fő vehetett át. 
Ezt követően  habilitációs oklevél, Ph.D doktori oklevelek, miniszteri kitüntetés, tiszteletbeli doktori oklevelek ( Lakatos István az MTA r. tagja, emeritus professzor és Prof.Dr Vukovich Gabriella ) és egyetemi kitüntetések átadásra került sor.

Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ülése
2015-06-25

Az ülésen a szociális partnerek a következő napirendi pontokat tárgyalták meg:

1. Az ad hoc Munkavédelmi Szakértői Bizottság által beterjesztett Állásfoglalás tervezet
2. A VÁPB részére rendelkezésre álló 2015. évi költségkeret felhasználása
3. Egyebek

A megbeszélésen a BDSZ-t Illés Róbert OBEDSZ elnök és Beőthy-Fehér Szabolcs tanácsos kollégák képviselték.

IndustriAll Európa Ágazati Szociális Párbeszéd ülése
2015-06-25

Az IndustriAll Europe az európai ágazati szociális párbeszéd koordinációja témájában 2015. június 25-26-a között szemináriumot szervezett Madridban. A rendezvényen a BDSZ-t Rabi Ferenc elnök és Dr. Stanitz Károly nemzetközi főtanácsadó kollégák képviselték.

Európai Üzemi Tanács nemzetközi megbeszélés
2015-06-19

Az ETUI szervezésében 2015. június 17-19-e között tartották az európai üzemi tanácsok képviselőinek képzését Hollandiában. A nemzetközi megbeszélésen  Kovács János a Mátrai Erőmű Zrt. Visonta bánya alapszervezeti titkára, Bucsányi Endre a Samsonite üzemi tanács elnöke képviselték szakszervezetünket.

Ülést tartott a BDSZ Országos Tanácsa
2015-06-17

A BDSZ Országos Tanácsa az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Javaslat a BDSZ Országos Testületeinek 2015.évi II. féléves munkatervére.
2. Döntés a BDST jövőbeni működési modelljéről, az új alapszabály elveiről.
3. Tájékoztató a BDSZ Országos Tanács előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, aktualitásokról.

A szegénység elleni küzdelem, a generációk együttműködése konferencia
2015-06-12

A Parlament Felsőházi üléstermében  "A szegénység elleni küzdelem és a generációk együttműködése" címmel konferenciát rendeztek. A rendezvény programja illeszkedett "Az Európa 2020 Stratégia" két eleméhez, a társadalmi befogadás erősítéséhez, valamint a szegénység elleni küzdelemhez. A rendezvényen a BDSZ képviseltette magát.

Munkavédelem, munkaügy
2015-06-11

2015. június 11-én a Best Western Hotel Hungária konferenciatermében került sor a TÁMOP2.4.8-12/1-2012-001 azonosítószámú "A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi fejlesztése" c. projekt keretében megrendezendő "SOKSZINŰ KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK A MUNKAVÉDELEIÉS SZAKTERÜLETEN" c. szakmai rendezvényre melyen meghívás alapján a BDSZ Munkavédelmi Bizottság is részt vett.

A rendezvényen a Nemzetgazdasági Minisztérium-, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem -, az Óbudai Egyetem vezető szakemberei tartottak előadást.

Miskolci Egyetem
2015-06-06

A 2015. június 6-án a Nyugatmagyarországi Egyetem vezetésének meghívására Sopronban  az egyetem szenátusi dísztermében tartotta a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa ( ennek tagja a BDSZ képviselője is ) és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa ünnep ülését.

Az ünnepi ülés a bányász-,kohász és erdész himnuszok elénekléssel kezdődött, az ülés elnöki teendőt Kovács Ferenc az MTA r. tagja látta el.

A Nyugatmagyarországi Egyetem -, és a   Miskolci Egyetem rektorhelyettese köszöntötte a megjelenteket, majd a vendéglátó egyetem erdőmérnöki kar dékánja-,és a miskolci egyetem két karának dékánja tartott igen részletes tájékoztatót a jelen- és jövő helyzetéről.

Ezt követően az MTA-, majd több nagy társaság vezetője adott tájékoztatást  és megfogalmazták, hogy milyen elvárásokat várnak a végzett hallgatóktól.

Könnyűipari Szakmai Nap
2015-06-04

Ötödik alkalommal került megrendezésre a "Könnyűipari Szakmai Nap", melyet a BDSZ
vezetése hagyományteremtő céllal szervez meg minden évben.
A rendezvény első előadója Luc Triangle, az  IndustriAll Europe főtitkárhelyettese  volt.
Előadásának címe: "A 2020-ig terjedő időszakra szóló európai ágazatpolitika megvalósulásának
helyzete, eszközei, forrásai, az Európai Bizottság, a munkáltatói szervezetek és az IndustriAll
Szakszervezet megítélése szerint, Európa újraiparosításának fényében."
Majd Tomor János, a Magyar Könnyűipari Szövetség elnöke beszélt a textil- és ruházatipar
helyzetéről Magyarországon, az elért eredményekről, gondokról, a fejlődés esélyeiről, lehetőségeiről.
Dr. Molnár Ernő, a Debreceni Egyetem adjunktusa kiemelten a Bőr- és cipőipar magyarországi
helyzetét elemezte.
A szakmai nap végén kitüntetések átadására került sor a könnyűipar területén kiemelt munkát
végző tisztségviselőinknek.

Szakmai konferencia
2015-06-04

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal- a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2015.
június 4-én a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet dísztermében rendezte meg igen nagy
szakmai érdeklődés mellett a "Természeti erőforrások, földtani kockázatok, éghajlatváltozás
merre vezet a fenntarthatóság "földtani útja?" c. konferenciáját.

A konferencián - melyen meghívásra a BDSZ is képviseltette magát - a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Magyar Földtani és Geofizikai
Intézet képviselői tartottak előadásokat.

Ülést tartott a BDSZ Elnöksége
2015-06-03

Az Elnökség elfogadta az Országos Tanács (OT) elé terjeszthető a "BDSZ Országos
Testületeinek 2015. II. féléves munkatervét".
Javaslatot készítettek az OT részére a BDSZ jövőbeni működési modelljéről, az új
alapszabályának elveiről.
Tájékoztató hangzott el a szakmunkás tanulók és a fiatal munkavállalók körében végzett
szakszervezeti munka megújítási lehetőségeiről, valamint az ágazati párbeszéd helyzetéről,
lehetőségeiről.

Ülésezett a BDSZ ifjúsági Bizottsága
2015-06-02

Az ülésen a kollégák az alábbi témaköröket tárgyalták meg:
1. A fiatal munkavállalók, tanulók, hallgatók megszólítása, szakszervezetek fontosságára
     való felhívás, tagszervezés.
2. A kollektív tárgyalások során hogyan lehet érvényesíteni a generációs szempontokat?
3. A fiatalokat érintő törvényi változások (felsőoktatás átalakítása, szociálpolitikai támogatás
     stb.) elemzése, véleményalkotás.
4. A fiatal generáció problémái, megoldási javaslatok kidolgozása (első lakáshoz jutás,
     elhelyezkedés nehézségei, egzisztencia kialakítása).
5. A fiatalok hazai foglalkoztatottsági szintje, növekvő munkanélküliség, elvándorlás.
6. A fiatalok gyermekvállalási lehetőségei, a fiatal anyák hazai munkaerő-piacra történő
     visszatérésének lehetőségei.

Ülést tartott az MTA Bányászati Tudományos Bizottság Bányászati Ergonómiai Albizottsága
2015-06-02

Az MTA BTB Bányászati Ergonómiai Albizottsága - melynek tagja a BDSZ képviselője is -
2015- június 2-ai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. A keretterv megvitatása.
2. Módszertani irányelv koncepció véleményezése.
3. OEP kontroll-2 eredményei.
4. 2. közlemény tervezete.

Régebbi események

H-1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. - Telefon: (36-1) 322-1226 - Fax: (36-1) 342-1942