Régebbi események

H-1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. - Telefon: (36-1) 322-1226 - Fax: (36-1) 342-1942
Kari Tanács
2016-02-23

2016. február  23-án tartotta a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanács ülését, melynek tagja a BDSZ képviselője is.
A Kari Tanács 13 napirendi pontot tárgyalt meg.

BioEUParks projekt
2016-02-22

A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság meghívására a BDSZ is részt vett a Párbeszéd Házában megtartott " BioEUParks projekt tapasztalatai alapján a (természetvédelmi kezelés során) védett területeken keletkező biomassza fenntartható helyi energetikai hasznosításának lehetőségeit megvitató szakmai műhelymunkára" címen   megrendezett konferencián  A projektben 8 ország vett részt, a műhelymunka a BioEUParks 2013-2016 projekt részeként, az Intelligens Energia Európa energiahatékonysági program támogatásával valósult meg.
A műhelymunka eredményeit 2016. március 3-án a BioEUParks projekt záróeseményeként megrendezendő nemzetközi konferencián mutatják be.
Részletes anyagok a későbbiekben a Duna-Ipoly Nemzetközi Park honlapján lesznek olvashatók.

MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSA
2016-02-19

A Kongresszus napirendi pontjai a következők voltak:
1.         A kongresszus tisztségviselőinek és munkabizottságainak megválasztása
2.         A kongresszus ügyrendjének és napirendjének elfogadása
3.         Javaslat a Magyar Szakszervezeti Szövetség alapszabályának módosítására, a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási kérelme alapján. Az alapszabály módosító javaslat vitája és elfogadása.
4.         A Magyar Szakszervezeti Szövetség Elnöksége hiányzó tagjainak megválasztása
5.         A Magyar Szakszervezeti Szövetség Elnökségének beszámolója az I. Kongresszusa óta végzett munkáról, a beszámoló elfogadása
6.         A Magyar Szakszervezeti Szövetség szakszervezet politikai célkitűzései

Országos Tanács ülés
2016-02-17

Az ülés napirendi pontjai a következők voltak:
1. Az ülésen tájékoztató hangzott el a Magyar Szakszervezeti Szövetség 2016. évi feladatairól.
2. A BDSZ 2015. évi cselekvési tervében megfogalmazott célkitűzések végrehajtásának értékelése.
3. Állásfoglalás a BDSZ 2016. évi feladatairól, munkatervéről, a szükséges operatív döntések meghozatala.

V4-együttműködés munkaügyi, energia-stratégiai és közlekedési téren
V4-együttműködés munkaügyi, energia-stratégiai és közlekedési téren
2016-02-15

2016. február 15-16-án első alkalommal került sor a V4-tagállamok munkavállalói és munkaadói érdekképviseletei, valamint a kormányzatok képviselőinek háromoldalú, ún. tripartit találkozójára Kamenice-ben (Csehország).  Az ülés fő témái a mobilitás, az EU-n belül a személyek szabad mozgása; az energetika és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése volt.
A rendezvényen a BDSZ részéről Rabi Ferenc elnök vett részt.

Borsodi Bányászok Területi Tagozata (BBTT) választói küldöttértekezlet
2016-02-15

A küldöttértekezletet összehívását az indokolta, hogy Kovács István a tagozat elnöke családi okok miatt 2016. március 1-i hatállyal lemond tisztségéről. Ő 2007-től töltötte be ezt tisztségét és biztosította a jelenlévőket arról, hogy a jövőben is segíteni fogja a tagozat munkáját, ha erre felkérik.
A küldöttértekezleten minden delegálható küldött részt vett (30 fő), akik Szőke András farkaslyuki titkárt választották meg (egyhangúan - egy tartózkodás mellett) a BBTT elnöki tisztségére.
Ezt követően egy újabb szavazásra is sor került, mert a jelenlegi elnök töltötte be az Őszi Napfény Bányász-hagyományőrző Egyesület elnöki pozícióját is. Ezen egy ellenszavazat mellett a küldöttértekezlet Sinkó Istvánnét választotta meg az egyesület új elnökévé.
A küldöttértekezlet végén a küldöttek megszavazták Kovács Istvánt a BBTT tiszteletbeli elnökévé.
A Választó küldöttértekezleten a BDSZ Központ részéről Gaál Gábor és Beőthy-Fehér Szabolcs vettek részt. Rövid beszédükben mindketten méltatták Kovács István kiemelkedő munkásságát és a BBTT meghatározó szerepét a BDSZ-en belül.

Demonstráció
Demonstráció
2016-02-13

A BDSZ támogatta a pedagógusok követeléseit és részvételével is szolidaritást vállalt a február 13-ai demonstráción a Kossuth téren.
Megemlékezés
2016-02-12

A BDSZ is képviseltette magát a VIZAFOGÓI MÁRTIR EMLÉKMŰ- nél megrendezett ünnepségen melyet második világháború  fővárosi befejezésének 71. évfordulója alkalmából rendeztek.

Elnökségi ülés
2016-02-10

A MaSZSZ elnöke és alelnöke tájékoztatta ez Elnökséget a Magyar Szakszervezeti Szövetség előtt álló 2016. évi feladatokról.
A BDSZ bizottsági és rétegszervezeti vezetők ismertették a munkabizottságok és rétegszervezetek 2016. évi munkaterveit az Országos Tanács elé történő terjesztéshez.
Az Elnökség elfogadta az országos titkári értekezletek időpontját, tematikáját.


Nyugdíjas IB ülés
2016-02-09

Az ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1. Tájékoztató a BDSZ 2016. évi legfontosabb feladatairól, a bányászatot és a könnyűipart érintő változásokról, beruházási és fejlesztési lehetőségeiről, valamint az érdekegyeztetés hazai és nemzetközi tevékenységéről.
2. A BDSZ Nyugdíjas Választmány Intézőbizottsága 2016. évi munkaprogramjának és I. féléves munkatervének megvitatása, elfogadása.
3. Tájékoztató aktuális nyugdíjügyi kérdésekről, változásokról.
4. Egyebek:
    - Nemzetközi nőnapi megemlékezés (03.08)
    - emléklap és korsó igények (határidő: 2016. április 30-ig)
    - javaslatok kérése a Nyugdíjas Választmány országos elnök/titkári továbbképzés témáira és
      előadóira.


OBKSZ Közgyűlés
2016-02-08

A Közgyűlés az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
1. Az Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetség Alapszabályának módosítása és elfogadása.
2. Az OBKSz jelene és jövője
3. Személyi kérdések


Diplomaátadó ünnepi szenátusi ülés
2016-02-04

2016. február 4-én a Miskolci Egyetemen került sor a Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar és a Gépészmérnöki Kar diplomaátadó ünnepségre, melyen a BDSZ meghívottként részt vett.
A 2015/2016 tanév első félében:
- a Műszaki Földtudományi Karon
            alapképzésben                             22 fő
            mesterképzésben                         13 fő
            összesen                                     35 fő
- a Műszaki Anyagtudományi Karon
           alapképzésben                              19 fő
           mesterképzésben                          18 fő
           összesen                                      37 fő
- a Gépészmérnöki és Informatikai Karon
          egyetemi szintű képzésben               1 fő
          főiskolai szintű képzésben                 1 fő
          mesterszintű képzésben                  42 fő
          alapszintű képzésben                    176 fő
          összesen                                     220 fő
  vehette át oklevelét.

Ezt követően kitüntetések, Phd oklevelek átadására került sor.

Az okleveleket prof. dr. Torma András rektor és az adott  Karok dékánjai (prof. dr. Szűcs Péter, prof. dr. Palotás Árpád Bence és prof. dr. Bertóti Edgár) adták át.

Szolidaritás a pedagógusokkal, közlekedési dolgozókkal
Szolidaritás a pedagógusokkal, közlekedési dolgozókkal
2016-02-03

A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. telephelye előtt demonstrációt tartottak a közlekedési szakszervezetek és a velük szolidaritást vállaló érdekképviseletek. A tüntetők azt követelték, hogy vonják vissza az egyik tisztségviselőjük jogtalanul és a megfélemlítés céljával kiszabott járműtakarítási büntetését. A közlekedési dolgozók megmozdulását követően a résztvevők
csatlakoztak a pedagógusok demonstrációjához, amelyen a tanárok mellett, diákok, szakszervezeti képviselők, szimpatizánsok is szolidaritásukat fejezték ki a Herman Ottó Gimnázium előtt, majd felvonultak a város meghatározó részein. A tüntetők valódi reformokat, a pedagógusokkal való egyeztetést, a tanárok és diákok óraszámának csökkentését, a tanári
fizetések értelmiségi szintre történő emelését követelték. A demonstrációkon a BDSZ képviselői is jelen voltak.

Európai bőripar jövője nemzetközi konferencia
2016-02-02

Brüsszelben rendezték meg a bőripar jövője konferenciát. A rendezvényen Gustavo Gonzalez-
Quijano a Contance szervezet főtitkára és Luc Triangle az IndustriAll Európa főtitkár-helyettese
prezentálták az iparág helyzetét bemutató Kiáltványt. A további előadók a szociális párbeszéd,
az iparági szakképzés és a munkavállalói mobilitás fontosságát hangsúlyozták. Elemezték
milyen kihívások előtt áll a bőripar, hogyan lehet stabilizálni az ágazat helyzetét és a
foglalkoztatás bővítését elősegíteni. A rendezvényen a BDSZ-t Zöldi Lajos és Beőthy-Fehér
Szabolcs kollégák, a munkáltatói szervezetet Kocsis András képviselte.